Hoe ga ik aan de slag met het opstellen van een transitie visie en hoe vertaal ik die naar wijkuitvoeringsplannen?

In een integrale aanpak voor de transitievisie warmte is er ook plek voor circulariteit en klimaatadaptatie.

In co-creatie met bewoners en stakeholders (waaronder netbeheerders, woningcorporaties en de gemeente) stelt TAUW een uitvoerbaar plan op om wijken en dorpen duurzamer, toekomstbestendiger en aardgasvrij te maken. Hierbij is flexibiliteit een sleutelwoord: een flexibel plan maakt het mogelijk dat de verschillende bewoners, eigenaren en gebruikers zelf kiezen op welk moment zij de overstap maken, naar een oplossing die voor hun het meest geschikt is. Geen keurslijf en ‘allemaal tegelijk meedoen’ als dat niet nodig is, maar maatwerk voor het uitwerken van oplossingen en besluitvorming door corporaties, huurders, bedrijven en instellingen en particuliere woningeigenaren

Tijdens de ontwikkeling van het plan kijken we naar onder andere:

  • Technisch ontwerp, op zowel buurt- als gebouwniveau
  • Businesscase voor warmtesystemen, gebouweigenaren en/of eindgebruikers
  • Financiering, subsidies en exploitatie
  • Koppelkansen met bv. nutsvervanging, herprofilering of klimaatadaptatie
  • Risicomanagement, besluitvorming en governance
  • Participatie en communicatie