Promising small scale hydrogen projects in Europe.

Met de huidige oorlog in Oekraïne en de impact van de drastisch gewijzigde relatie met Rusland, is het dringend nodig om het energietransitieproces te versnellen. Recente innovaties op het gebied van waterstofopslag in metaalhydriden en een recent uitgebracht product van Plasma Kinetics genaamd door licht geactiveerde nanogestructureerde dunne-film waterstof zullen een positieve bijdrage leveren aan het momentum.

Laten we het hebben over kleinschalige waterstofprojecten binnen de Europese Unie. De Europese Unie heeft verschillende ssubsidiemogelijkheden voor waterstof in Europa Sinds 2008 kent Europa een groot stimuleringsprogramma voor waterstof en brandstofcellen onder de naam Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking. Dit publiek-private programma heeft in de huidige periode 2014-2020 een budget van 700 miljoen euro, dat wordt gematcht met private investeringen. [bron: Topsector Energie]

Horizon 2020: het 7e EU-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie. Hieronder vallen ook de projecten uit de FCH JU calls.
ESIF: Europese structuur- en investeringsfondsen. deze omvatten EFRO (vaak EFRO, Europese Fondsen voor Regionale Ontwikkeling), ESF (Europees Sociaal Fonds), CF (Cohesiefonds) en INTERREG. INTERREG: Interregionale samenwerkingsprojecten, onderdeel van ERDF. CEF: Connecting Europe Facility (voor Transport en Energie) Nog niet in beeld zijn de IPCEI: Integrated Projects of Common European Interest.
Projects:
H2 Valcamonica: Groene waterstof voor decarbonisatie van de Valcamonica-vallei
Het H2 Valcamonica-project zal groene waterstof produceren en opslaan door de implementatie van een elektrolyser, met als uiteindelijke doel de lokale vraag van zowel mobiliteit (inclusief spoorvervoer) als energie-intensieve industrieën (EII's) te dekken. De elektrolyser zal worden aangedreven door hernieuwbare energie, voornamelijk opgewekt in een lokale afvalenergiecentrale, waardoor bijna 100% van de uitstoot van broeikasgassen (BKG) door conventionele technologie wordt vermeden.
HYVALUE:
Nieuw upcycling productieproces, gebaseerd op een innovatief circulair businessmodel, voor hoogwaardige waterstofproductie door valorisatie van stedelijke afvalstromen. Het HYVALUE-project zal waterstof van hoge kwaliteit produceren op basis van een innovatief productieproces waarbij onder meer gebruik wordt gemaakt van vast stedelijk afval. Het project, ontworpen en uitgevoerd door Novargi, zal jaarlijks 1 600 ton waterstof produceren voor de mobiliteits- en industriële sectoren, waarbij 12 000 ton vast huishoudelijk afval wordt gebruikt.
SUN2HY: eerste kleinschalige implementatie van een precommerciële fabriek op basis van foto-elektrokatalytische technologie voor waterstofproductie.
Het doel van het SUN2HY-project is het ontwerpen, implementeren en valideren van een precommerciële productie-installatie om groene waterstof te genereren via foto-elektrokatalyse (PEC), een innovatieve technologie die zonne-energie direct omzet in chemische energie door water te splitsen in waterstof en zuurstof zonder externe energie-input. De geproduceerde waterstof zal tankstations leveren voor de transportsector (vrachtbussen, vrachtwagens en lichte voertuigen (LDV's)). Het project heeft het potentieel om de uitstoot van broeikasgassen (BKG) met 94% te verminderen in vergelijking met conventionele elektriciteitsproductie
ZE PAK green H2: 5 MW pilot groene waterstofproductiefaciliteit
ZE PAK (coördinator), de grootste particuliere energiegroep in Polen, onderneemt actieve stappen om een van de leiders te worden van de transformatie van hernieuwbare energiebronnen (RES) in Polen. Het ZE PAK-project heeft tot doel een pilootsysteem voor waterelektrolyse van 5 MW te bouwen om groene waterstof te produceren voor de sector van het openbaar busvervoer in Polen. Het systeem is zeer innovatief omdat het een zelfontworpen elektrolyser-stack bevat die de efficiëntie met 5% verbetert en de kosten verlaagt in vergelijking met conventionele technologie. De productiecapaciteit voor waterstof zal naar verwachting 710 ton per jaar (tpa) bereiken, waardoor ca. 84 bussen, waardoor 96% van de uitstoot van broeikasgassen (BKG) wordt vermeden in vergelijking met conventionele technologie.
Holthausen is een snelgroeiend familiebedrijf dat gespecialiseerd is in het ombouwen van vrachtwagens en speciale voertuigen voor waterstof. Onlangs kondigde het een joint venture aan met Hyzon Motors om tot 2.000 waterstofvrachtwagens per jaar te produceren voor de Europese markt.

Enel Green Power en FNM ondertekenen overeenkomst voor ontwikkeling van groene waterstof.

De belangrijkste doelstellingen van het project zijn: de aankoop van nieuwe door waterstof aangedreven treinen, die vanaf 2023 zullen rijden op de niet-geëlektrificeerde lijn Brescia-Iseo-Edolo, beheerd door FERROVIENORD (een bedrijf dat 100% eigendom is van de FNM), ter vervanging van de huidige dieselaangedreven treinen; de bouw van waterstofproductie-installaties aangedreven door hernieuwbare energie, in eerste instantie bedoeld voor de nieuwe treinen.

.