In een integrale aanpak voor de transitievisie warmte is er ook plek voor circulariteit